Sid nätverk: Personal | Företag | Referenser |


U R T är ett Umeå stationerat företag som utför industrimontage, licenssvetsning och Brandtätning m.m

Kvalitet och miljö:

Vi har påbörjat ett eget miljö och kvalitetssystem som kommer att leda oss till att vi kommer att certifiera oss inom iso 9001 och 14001.
Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

•Verka för att företaget och leverantörer och samarbetspartners tillhadahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
•Kontinueligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och löpande uppföljning av uppnådda resultat.
•Följa kundernas och samhällets miljökrav.
•Kvalitet ska genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans.

Kvalitet är alla medarbetares ansvar och ska prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är en självklarhet entydig.

Vår strävan och vår förhoppning är att våra kunder och allmänhet skall uppleva oss som ett ansvarstagande företag som hela tiden arbetar för en bättre miljö.