Sid nätverk: Personal | Företag | Referenser |


U R T är ett Umeå stationerat företag som utför industrimontage, licenssvetsning och Brandtätning m.m

Kontor:

Adress:

Aprilvägen 27
90637, Umeå

Börje Lundén, VD
Tel: 070 351 33 74
E-mail: Borje@umearorteam.se